skip to Main Content

QUASISTATIC & FATIGUE

Aquests bancs d’assaig consisteixen en dos motors de parell enfrontats (funcionament en 4 quadrants) i destinats a aplicar parells de mitjans a alts, ja sigui a baixa velocitat de gir o en condicions completament de fatiga (sense girar).

A més dels senyals sinusoidals convencionals i els programes multi bloc tipus altiplà, es poden reproduir senyals d’impacte de torsió d’alta dinàmica en temps real –perfil de carretera–. Per exemple, es poden realitzar els següents assajos en paliers:

  • Alt parell – gran angle a baixa velocitat
  • Pull-out (auto desmuntatge dinàmic)
  • Impacte torsional
  • Fatiga torsional en mostra dual (dues mostres assajant simultàniament – com si fossin dos bancs de fatiga independents)

Rendiment d’ aquests bancs d’ assaig per a configuracions estàndard:

  • Parell fins a 11000 Nm
  • Velocitat de gir fins a 600 rpm funcionant com a Quasistàtic
  • Freqüència sinusoidal fins a 10 Hz funcionant com a fatiga
  • Velocitat angular fins a 3600 graus/s

Necessites més informació?

Back To Top