skip to Main Content

ALIS

El sistema de simulació activa d’intrusió lateral (Active Lateral Impact Simulation system, ALIS) està destinat a reproduir les càrregues biomecàniques als dummies causades per la intrusió del costat de l’automòbil a l’espai de supervivència dels ocupants durant les proves d’impacte lateral (barrera deformable mòbil -MDB- o xocs contra pal).

Les tiges dels seus actuadors d’alta dinàmica (High Dynamics Actuators – HDA) estan equipats amb transductors de posició que permeten que el sistema de control avançat basat en models multi-senyal aconsegueixi excel·lents precisions i sincronització entre actuadors i, si escau, amb la catapulta .

El disseny modular d’ENCOPIM permet al client intercanviar l’ALIS d’On-sled a Off-sled a Stand-alone escollint la configuració més adequada per a cada cas. L’estructura de l’ALIS és compatible amb les catapultes disponibles al mercat.

.

Necessites més informació?

Back To Top