skip to Main Content

NOISE & VIBRATION

Bancs destinats a mesurar les forces axials i radials i els moments secundaris generats a les juntes homocinètiques, així com a avaluar el soroll estructural generat o transmès pels paliers.

Les forces i els moments es mesuren de forma customitzada mitjançant sensors multicomponent equipats amb múltiples sensors de força piezoelèctrics de 3 components. El banc de proves consta de dos motors de parell o asíncrons disposats cara a cara (funcionament en 4 quadrants) sense caixes d’engranatges ni transmissions mecàniques.

Rendiment d’aquests bancs d’assaig per a configuracions estàndard:

  • Parells fins a 4500 Nm
  • Velocitats de rotació fins a 2500 rpm
  • Velocitat de l’angle de direcció fins a 20 deg/s
  • Moviment axial a alta freqüència fins a 60 Hz

Necessites més informació?

Back To Top