skip to Main Content

DURABILITY HIGH-SPEED (PROPSHAFTS)

Bancs que funcionen a velocitats més altes que la configuració de 4-square, destinats a assajos de durabilitat dels propshafts. Es poden reproduir senyals en temps real –perfil de carretera– i programes multi bloc tipus altiplà.

El banc d’assaig consta de dues màquines elèctriques asíncrones disposades cara a cara sense caixes d’engranatges ni transmissions mecàniques, i els eixos de transmissió estan muntats entre aquestes. La temperatura de les juntes de les mostres es controla amb piròmetres i es poden incloure sistemes de refrigeració per aire.

Rendiment d’aquests bancs d’assaig per a configuracions estàndard:

  • Parells fins a 3000 Nm
  • Velocitats de rotació fins a 9000 rpm

Necessites més informació?

Back To Top