skip to Main Content

TRANSMISSIONS

En aquesta família de bancs les càrregues s’apliquen mitjançant màquines elèctriques (dynos) governades per convertidors de CA de baix voltatge alimentats de manera centralitzada i amb un bus de CC comú permetent l’intercanvi d’energia entre màquines elèctriques que estan funcionant com a motor i com a generador . D´aquesta manera s´estalvia energia, s´evita la saturació de la línia d´alimentació, i es redueixen harmònics.

Es pot subministrar un simulador de bateries (convertidor CC-CC alimentat des del bus de CC). Es poden disposar de fins a cinc màquines elèctriques en diferents configuracions (per exemple, en una bancada ranurada amb manxes d’aire d’aïllament de vibracions); qualsevol d’ells accionant o frenant (actuant com a motor o generador) i treballant conjuntament o individualment de manera totalment flexible.

Parells de càrrega en les dues direccions mentre es gira en les dues direccions també (operació en 4 quadrants) pretenen executar tant assaigs de durabilitat (endurance, gear tooth scoring…) i assaigs funcionals (efficiency, clutch mapping, gear whining, NVH-mapping…) en components del powertrain com a diferencials (LSD, LUD, FRRD), caixes de transferència (PTU, FDU, RDU), components actius (ETM, EMCD), eDrives / eAxles, etc.

Rendiment d’aquests bancs d’assaig per a configuracions estàndard:

  • Potència nominal / bec 490 / 590 kW
  • Velocitats fins a 9000 rpm
  • Parells fins a 9000 Nm

Necessites més informació?

Back To Top