skip to Main Content

FATIGUE

En aquests bancs d’ assaig, les mostres no giren: un extrem és fix i les càrregues de parell s’ apliquen a l’ extrem oposat amb un torque motor. A més dels senyals sinusoïdals convencionals i els programes multibloc, es poden reproduir senyals d’impacte de torsió d’alta dinàmica en temps real –perfil de carretera–.

Rendiment d’ aquests bancs per a configuracions estàndard:

  • Parell fins a 11000 Nm
  • Freqüència sinusoidal fins a 10 Hz
  • Velocitat angular fins a 3600 graus/s

Necessites més informació?

Back To Top