skip to Main Content

(EDM202007) ENGINYER/A EN DISSENY MECÀNIC per incorporar-se a un equip d’alta qualificació amb perspectives de projecció professional a mig termini a posicions de més responsabilitat i lideratge.

Formació requerida:  Màster en enginyeria industrial especialitat mecànica (preferiblement intensificació en màquines). Anglès fluid a nivell oral i escrit (nivell mínim C1 ­-Advanced English); es valoraran molt positivament l’alemany i el francès.

Experiència prèvia: Es valorarà l’experiència d’almenys  5 anys en disseny de maquinaria avançada.

Àrees de coneixement:

  • Disseny mecànic emprant eines de CAD 3D (Solid Designer)
  • Electromecànica, pneumàtica i servohidràulica
  • Càlcul manual clàssic pel dimensionat d’elements de màquines
  • Simulació per elements finits
  • Modelització matemàtica de sistemes mecànics.

Àrees de competències:

  • Capacitat de treball en equip
  • Capacitat de planificació i sistematització de processos
  • Capacitat de comunicació
  • Resolució de problemes i facilitat en la presa de decisions
  • Motivació per la innovació.

La retribució es negociarà en funció de la vàlua, experiència i el perfil del candidat.

Les persones interessades podeu aportar el vostre CV i les dades de l’apartat feina/empleo/careers indicant la referència d’aquest lloc de treball: EDM202007

S’acceptaran i es valoraran totes les candidatures fins l’11 de setembre

Back To Top