skip to Main Content

La sèrie High Dynamic Actuators (HDA) s’utilitza per aplicar càrregues altament dinàmiques a components, mòduls o sistemes. Depenent de l’aplicació, les càrregues requerides per a la prova es poden controlar en mode posició, velocitat o acceleració.
Un exemple típic és l’ús del cilindre HDA al sistema d’assajos ALIS (Advanced Lateral Intrusion Simulation), que s’utilitza en el camp de la seguretat passiva per a la simulació d’impacte lateral i és una eina important per al desenvolupament i prova de sistemes de retenció, estructures de portes, etc.

Back To Top