skip to Main Content

Les màquines d’assajos d’impacte de caps d’ENCOPIM (Head Impact Test Machines, HITM) estan disponibles tant en les configuracions stand-alone de Pèndol (PH) i Linear (LI), como en la versió combinada que inclou ambdues configuracions en una sola màquina.

Rangs d’ajust estàndard de les HITM:

Back To Top