skip to Main Content

El mòdul de mitigació d’ejecció (Ejection Mitigation, EM) està dedicat a la FMVSS 226. El seu disseny assegura que cap part del suport sobresurt fora del perfil de l’impactador al llarg de tota la longitud que s’inserta dins del vehicle.

El mòdul EM ofereix:

Back To Top