skip to Main Content

El sistema d’assajos d’impacte dinàmics (Dynamic Impact Test System, DITS) d’ENCOPIM està dissenyat per realitzar assajos d’impacte per la seguretat passiva de vehícles d’acord tant amb les normatives vigents a Europa, els EEUU, la Xiina, el Japó, Australia, etc. com amb els procediments NCAP i detecció de vianants i mal ús (misuse) de capós actius. La DITS també pot utilitzar-se per assajos d’ I+D interns (adaptacions personalitzades i impactadors especials poden suministrar-se a petició del client).

A la taula següent es resumixen els rangs d’ajust estàndar nominal pels moviments de posicionament.

taula DITS
Back To Top