skip to Main Content
dits-big

El sistema d’assajos d’impacte dinàmics (Dynamic Impact Test System, DITS) d’ENCOPIM està dissenyat per realitzar assajos d’impacte per la seguretat passiva de vehícles d’acord tant amb les normatives vigents a Europa, els EEUU, la Xiina, el Japó, Australia, etc. com amb els procediments NCAP i detecció de vianants i mal ús (misuse) de capós actius. La DITS també pot utilitzar-se per assajos d’ I+D interns (adaptacions personalitzades i impactadors especials poden suministrar-se a petició del client).

A la taula següent es resumixen els rangs d’ajust estàndar nominal pels moviments de posicionament.

taula DITS
Back To Top