skip to Main Content

El sistema actiu de simulació d’intrusions laterals (Active Lateral Intrusion Simulation, ALIS) està concebut per reproduïr les càrregues biomecàniques en els dummies causades per l’intrusió del lateral del cotxe en l’espai de pupervivència durant els assajos d’impacte lateral (barreres MDB o xocs contra columna).

La misió de l’ALIS pot sintetizar-se en “Portar les parts estructurals i embellidors del cotxe, degudament discretitzades en seccions representatives, a una posició predeterminada, movent-les a la velocitat relativa prevista a una posició i més enllà, en l’instant precís de temps i sincronitzades amb el moviment global del cotxe durant un impacte lateral”.

Configuracions:

ALIS EMBARCAT (on-sled): el moviment del cotxe (pols d’aceleració) està generat per la catapulta i els actuadors HDA estan col·locats sobre el trineu (sled).

ALIS ESTÀTIC (off-sled): els actuadors estan fixats a una bancada i un actuador HDA adicional (més gros que els d’intrusió) crea el moviment del cotxe actuant en un trinu amb seients (amb rails a la bancada) en el qual es col·loquen els especimens.

Back To Top