skip to Main Content

Seguretat Passiva – Impacte

Sistemes d’assaig d’impacte versàtils per seguretat passiva de vehicles,  relacionada tant amb els ocupants com amb la protecció de vianants.

 • 2 Abril, 2019
  ALIS
  Productes
  0
  El sistema actiu de simulació d'intrusions laterals (Active Lateral Intrusion Simulation, ALIS) està concebut per reproduïr les càrregues biomecàniques...
 • 22 Octubre, 2021
  SCAT
  Productes
  0
  La catapulta petita (Small CATapult, SCAT) és un potent i assequible sistema de simulacions particularment adaptat a assajos de...
 • 14 Maig, 2019
  DITS
  0
  El sistema d'assajos d'impacte dinàmics (Dynamic Impact Test System, DITS) d'ENCOPIM està dissenyat per realitzar assajos d'impacte per la seguretat passiva de vehícles...
 • 16 Maig, 2019
  CITR
  0
  El sistema d'impactes CITR (Compact Impact Test Rig) es una alternativa rentable a la DITS quan el client està fonamentalment interessat...
 • 2 Abril, 2019
  HITM
  0
  Les màquines d'assajos d'impacte de caps d'ENCOPIM (Head Impact Test Machines, HITM) estan disponibles tant en les configuracions stand-alone...
 • 7 Maig, 2019
  HDA
  0
  L'actuador d'alta dinàmica (High Dynamic Actuator, HDA) d'ENCOPIM està dissenyat per aplicar càrregues ràpides d'empenta en control de posició,...
 • 14 Maig, 2019
  Mòduls PPBB i PP-HDA
  0
  El mòdul de tors i protecció de vianants (Pedestrian Protection and Body Block, PPBB) i la seva versió ampliada, l'actuador d'alta dinàmica...
 • 14 Maig, 2019
  Mòduls FMH-C i FMH-E
  0
  El mòdul de vol lliure de caps (Free Motion Headform, FMH) està disponible en dues versions: FMH-C: versió Compact (longitud...
 • 14 Gener, 2016
  Mòdul EM
  0
  El mòdul de mitigació d'ejecció (Ejection Mitigation, EM) està dedicat a la FMVSS 226. El seu disseny assegura que cap part...
 • 16 Maig, 2019
  Mòdul PH
  0
  El mòdul pèndul per caps (Pendulum Headform, PH) s'utilitza per assajar components de l'interior de la cabina de vehicles com...
 • 14 Gener, 2016
  Mòdul LI
  0
  El mòdul d'impacte linear (Lineal Impact, LI) s'utilitza també per assajar components de l'interior de la cabina de vehicles segons, per...
Back To Top