skip to Main Content

Màquines d’equilibrat de rotors en posició horitzontal (com per exemple ventiladors elèctrics) que unifiquen en una sola estació de treball les operacions de montatge i correcció de desequilibrat.

Back To Top