skip to Main Content

Equips per a avaluar la resistència estructural i rigidesa i resistència a la fatiga, així com la durabilitat a fatiga sota ràfegues i pulsos de pressió d’actuadors hidràulics, grups hidràulics i vàlvules d’abord d’avions i vehicles militars.

Back To Top