skip to Main Content

Altres Bancs d’Assaig

 • 27 juliol, 2018
  Assajos amb Fluids
  0
  Assajos amb Fluids Varietat d'equips d'assaig per a avaluar el comportament dinàmic de fluids (cabals i caigudes de pressió), estanqueitat (mesura...
 • 20 gener, 2022
  Assajos d'Equips Hidràulics d'Aviació i Defensa
  0
  Equips per a avaluar la resistència estructural i rigidesa i resistència a la fatiga, així com la durabilitat a fatiga sota ràfegues...
 • 20 gener, 2022
  Equilibrat de Rotors
  0
  Màquines d'equilibrat de rotors en posició horitzontal (com per exemple ventiladors elèctrics) que unifiquen en una sola estació de...
 • 7 juny, 2019
  Rodaments del Motor de Tracció de Trens
  0
  Banc d'assajos servo-elèctric i servo-hidràulic per provar la durabilitat dels rodaments del motor de tracció dels trens mitjançant l'aplicació...
 • 20 gener, 2022
  Limitadors de Velocitat
  0
  Màquines de control i ajust de limitadors de velocitat rotativa (com per ascensors d'acord amb, per exemple, la normativa EN...
 • 20 gener, 2022
  Portes i Finestres d'Edificis
  0
  Assajos de resistència a la fatiga de portes i finestres d'acord amb, per exemple, les normatives EN 1191 i EN 1935.
Back To Top