skip to Main Content

Equips servo-elèctrics i servo-hidràulics per a analitzar les friccions de transmissió i l’homocinètica, per a avaluar resistència estructural i rigidesa, resistència a fatiga així com fiabilitat de la ECU (incloent verificació de les comunicacions del bus CAN) en el sistema complert de direcció o en subsistemes com la columna de direcció i la cremallera, a temperatura ambient o sota condicions climàtiques extremes.

Equips servo-elèctrics i servo-hidràulics per a avaluar resistència estrucural i rigidesa així com la resistència a fatiga dels bloquejos de la direcció d’acord amb, per exemple, ECE R116, R16, R18 i R62.

Back To Top