skip to Main Content

Equips servo-neumàtics per a avaluar la resistència estructural, rigidesa i resistència a impactes de taulells d’instruments i consola central, així com forces d’ús i durabilitat a fatiga de les seves parts mòvils com la guantera, difusors, botons, manilles, etc. tant a temperatura ambient com sota condicions climàtiques extremes.

Equips i utillatges per a avaluar el comportament dinàmic de fluids (velocitats, cabals i caigudes de pressió) i segellat (mesura de fuites) de difusors i conductes de descongelació i del sistema de climatització.

Back To Top