skip to Main Content

Equips servo-neumàtics per a avaluar la durabilitat i esforços d’ús de conjunts de porta i portó (batents i lliscants) i capó, o parts dels mateixos com frontisses, retenidors, tancaments, etc. a temperatura ambient o sota condicions climàtiques extremes.

Back To Top