skip to Main Content

Basat en l’actuador de parell giratori d’ENCOPIM està destinat a aplicar parells elevats a baixes velocitats així com a realitzar assajos completament estàtics: assajos a alt parell (grans angles a baixes velocitats); assajos de pull-out (auto-desmontatge dinàmic) i avaluació de resistència estàtica i rigidesa.

Back To Top