skip to Main Content

Basats en el principi de 4-quadrants i equipats amb l’actuador de parell giratori d’ENCOPIM per a reproduïr condicions reals de funcionament en el vehicle. El disseny d’aquest banc aporta gran flexibilitat i pot configurar-se per a diferents necessitats d’assaig essent capaç d’assajar fins a 4 eixos i 8 juntes alhora.

Aquest banc pot equipar-se a petició del client amb el sistema de compensació de pèrdues per fricció de tal manera que es compensen les pèrdues internes de parell a les juntes i a les caixes d’engranatges del banc assegurat així que el parell actuant a totes les mostres és uniforme.

 

Back To Top