skip to Main Content

Eixos i Juntes – Soroll i Vibracions

 • 20 gener, 2022
  Audit-knock
  0
 • 5 juny, 2019
  NVH Avançat i eficiència (SANVH&E)
  0
 • 16 maig, 2019
  NVH Avançat i Eficiència 2-Motor en-línea (SANVH&E-2MIL)
  0

Per a avaluar el soroll i les vibracions sota parell rotatiu així com angle de direcció i rebot (jounce) de suspensió.

Back To Top