skip to Main Content

Eixos i Juntes – Soroll i Vibracions

  • 5 Gener, 2016
    Audit-knock
    0
  • 15 Gener, 2016
    NVH Avançat
    0

Per a avaluar el soroll i les vibracions sota parell rotatiu així com angle de direcció i rebot (jounce) de suspensió.

Back To Top