skip to Main Content

Combinacions de fins a cinc motors-generadors distribuïbles en diferents configuracions (e.g. col·locats sobre bancades ranurades en T suportades per peus inflables que n’aïllen les vibracions). Qualsevol d’aquests pot actuar accelerant o frenant (és a dir, actuant com a motor o com a generador) i treballant en conjunt o separadament de manera totalment flexible.

Aplicant parells en amdues direccions alhora que girant també en els dos sentits (funcionament als 4 quadrants) es poden fer assajos de durabilitat (resistència a fatiga, esquerdat de les dents d’engranatges…) o assajos funcionals (eficiència, caracterització de l’embragatge, caracterització NVH…) a diversos components de la transmissió com:

  • Transmissions
  • Diferencials (LSD, LUD, FRRD)
  • Caixes de transmissió (PTU, FDU, RDU)
  • Components actius de la transmissió (ETM, EMCD)
  • eDrives / eAxles
Back To Top