skip to Main Content

PTO (preses de força) per eixos de transmissió

Exemple d’un banc d’assajos per PTO de parell rotatiu i càrrega radial

Exemple d’un banc d’assajos per PTO de parell rotatiu en els quatre quadrants

Casos de transmissió de vehicles terrestres multi-transfer;  exemple d’un banc d’assajos de parell rotatiu i càrrega radial

Back To Top