skip to Main Content

Els cilindres SPC-HC (Hot-Cold) estan equipats amb escalfadors especials que permeten treballar a l’interior de càmares climàtiques en un rang de -40 a +90 ºC amb gradients de temperatura de fins a 1 K/min.

Back To Top