skip to Main Content
 • spc-dest
  20 gener, 2022
  SPC
  0
  Els cilindres SPCs (Servo Pneumatic Cylinders) son actuadors neumàtics estàndard (cilindres i actuadors giratoris) i vàlvules; alimentades amb aire normal a les presions...
 • spc-hc-dest
  20 gener, 2022
  SPC-HC
  0
  Els cilindres SPC-HC (Hot-Cold) estan equipats amb escalfadors especials que permeten treballar a l'interior de càmares climàtiques en un rang de -40...

Gràcies a l’algoritme de Control Adaptatiu No Lineal NLAC® desenvolupat per ENCOPIM i inclòs en el nostre sistema de control, s’aconsegueix una precisió similar a la d’equips servo-hidràulics però utilizant controladors neumàtics de mercat, més econòmics, i electrovàlvules, que s’inclouen en una caixa de vàlvules VB (Valves Box) compacta.
Cabals nominals estàndard es resumeixen a la següent taula:

Els següents son cilindres servo-neumàtics (Servo-Pneumatic Cylinders, SPC) i cilindres servo-neumàtics per treballar en condicions de temperatura extremes (Servo-Pneumatic Cylinders for Hot and Cold environments, SPC-HC):

Back To Top