skip to Main Content

ENCOPIM subministra sistemes servo-hidràulics personalitzats claus en mà, uni o multi-axials, els quals inclouen, a més del sistema de control i software, tots els components i eines necessaris per assajar: actuadors lineals amb coixinets estàndard o hidrostàtics, actuadors de torsió, proporcionals i servo-válvules de dues i tres etapes, colectors, grupos hidràulics, cèl·lules de càrrega, transductors de posició, bancades, estructures, juntes Cardan, rótules, etc.

Back To Top