skip to Main Content

SCAT

  • 6 Maig, 2019

La catapulta petita (Small CATapult, SCAT) és un potent i assequible sistema de simulacions particularment adaptat a assajos de components compactes de poca a mitja massa, amb la intenció de reproduïr tant polsos complexes de vehicle com assajos regulatoris estàndard.…

Read More

ALIS

  • 1 Agost, 2018

El sistema actiu de simulació d'intrusions laterals (Active Lateral Intrusion Simulation, ALIS) està concebut per reproduïr les càrregues biomecàniques en els dummies causades per l'intrusió del lateral del cotxe en l'espai de pupervivència durant els assajos d'impacte lateral (barreres MDB…

Read More
Back To Top